0%

Review

SHARE

24 April 2019

Posted By: admin // Read More


준킴 MM Jazz 리뷰

  Jun Kim – Myself (The Arts Label / 2018) 준킴 – Guitar 김성완 – Alto Sax 김창현 – Bass […]

31 October 2018

Posted By: admin // Read More


김창현 <해체 (解體)> MM Jazz 리뷰

음악을 통해 기존 고형화된 의식의 전환 시도하다!   베이시스트 김창현이 색소포니스트 김성완, 드러머 김선기와 함께 연주한 이 음반은 별도의 곡 크레딧없이 […]

page
Play Cover Track Title
Track Authors